Gospodarstwo

Pracą na roli zajmujemy się praktycznie od dziecka, natomiast gospodarstwo ekologiczne prowadzimy wspólnie od 2004 r. Jest ono wynikiem tradycji wyniesionych z domu, praktyki w innych gospodarstwach ekologicznych oraz wiedzy wyniesionej ze studiów,nie tylko tych formalnych lecz opartych na literaturze przedmiotu.

Gospodarujemy na blisko 19-tu ha ziemi niskiej klasy, w kapryśnym klimacie pomiędzy Wartą a Notecią. Powoli powiększamy areał warzyw. Większość jednak ziem to ciągle baza pokarmowa dla bydła, które dostarcza nam wartościowego nawozu (obornik i kompost), ale nie wszystkie gatunki można bezpośrednio organicznie nawozić. Każda roślina posiada swoje miejsce w płodozmianie a paletę upraw dopełniają rośliny motylkowe wzbogacające glebę i paszę w cenne składniki.

Wieloletnia praca w rolnictwie jest źródłem wiedzy na temat wymogów ziemi oraz prowadzonych na niej upraw. Doświadczenie pozwala nam również na wyciągnięcie wielu wniosków oraz zrozumienie czym właściwie jest uprawiana przez nas gleba. Obszar ziemi przeznaczony pod uprawę nie jest "fabryką" żywności, dążącą do ciągłego wzrostu wydajności poprzez chemizację, nadmiar azotanów, pozostałości pestycydów, metali ciężkich oraz wiele innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń chemicznych. My ziemię traktujemy jak organizm, nie degradując jej nawozami sztucznymi i opryskami, produkując na niej żywność ekologiczną posiadającą wysokie walory smakowe i zdrowotne, co jest jednocześnie skutecznym i najtańszym sposobem profilaktyki zdrowotnej. Produkcja wykonywana jest zgodnie z wymogami prawnymi, co jest potwierdzone certyfikatem zgodności.

Słownik pojęć:

  • Rolnictwo ekologiczne – (organiczne, biologiczne) - system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje produkcja w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi.”
  • Żywność ekologiczna - jest to żywność certyfikowana, której sposób wytwarzania jest zgodny z zasadami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

 

Co u nas słychać?

Ciekawostki, nowinki, porady

czyli wszystko to co się u nas działo, dzieje i będzie działo oraz wszystko to, co na marginesie, sprawdź koniecznie...

Aktualności

A NA FACEBOOKU ...

Skontaktuj się z nami!